Assamblea General del CE Barcelona Tsunamis

Assamblea General del CE Barcelona Tsunamis

El passat dia 10 de març, el CE Barcelona Tsunamis va dur a terme la seva Assemblea General anual de manera telemàtica, reunit tots els socis del club en una sessió virtual. En aquesta important trobada, es va proporcionar una visió exhaustiva de diverses àrees clau del club, així com es van abordar temes rellevants per al futur del nostre equip.

 

En primer lloc, es va presentar l’organigrama actual del club, destacant els rols i responsabilitats de cada membre de la junta directiva i altres figures clau que contribueixen al bon funcionament del CE Barcelona Tsunamis. A més, es va oferir una visió detallada de la situació financera actual del club, donant transparència als socis sobre els ingressos, despeses i altres aspectes financers rellevants.

 

Un punt destacat de l’assemblea va ser la discussió sobre la situació esportiva dels nostres equips. Es van compartir avenços, reptes i objectius futurs per a tots els nostres equips, reforçant el compromís del club amb l’excel·lència esportiva i el desenvolupament dels nostres jugadors i jugadores.

 

A més, es van dedicar temps a presentar el treball realitzat per les diferents comissions del club. Es van destacar els esforços i els èxits assolits per cada comissió, alhora que es va reforçar la importància del treball en equip i la col·laboració entre tots els membres del club.

 

Finalment, es va fer una crida als socis a col·laborar i participar activament en les iniciatives i projectes del club. La junta directiva del CE Barcelona Tsunamis va expressar el seu sincer agraïment per la implicació i assistència dels socis en aquesta assemblea.

 

Moltes gràcies a tots els socis per la vostra dedicació i suport constant al CE Barcelona Tsunamis. Junts, continuarem fent història i aconseguint grans èxits en el món de l’hoquei línia.

 

Fem Club, Fem Tsunamis!

 

 

Email

Feu un comentari