ESCOLA

El club Barcelona Tsunamis es caracteritza per la introducció de nens i nenes al hockey línia a partir de les extra-escolars que duu a terme a escoles del Barri de la Vila Olímpica. Des dels seus inicis els jugadors provenien de l’escola “Vila Olímpica”. Enguany (temporada 16-17) el club participa en activitats com patinatge i iniciació al hockey a les escoles:

– Bogatell

– Brusi

 

boga